Sitoudun

 • Sitoudun toimimaan ikäihmisten turvallisen arjen puolesta.
 • Sitoudun ymmärtämään lasten ja nuorten maailmaa.
 • Sitoudun olemaan aina maakuntien puolella.
 • Sitoudun edistämään yrittäjyyttä ja monipuolisia elinkeinoja.
 • Sitoudun edistämään alueemme liikenneyhteyksiä.
 • Sitoudun tukemaan ihmisen oikeutta asua ja elää kotiseudullaan.
 • Sitoudun suomalaiseen ruokaan ja maaseudun elinvoimaan.
 • Sitoudun ilmastonmuutoksen torjuntaan.
 • Sitoudun Suomeen, joka on vakaa ja turvallinen.
 • Sitoudun olemaan oikeudenmukainen, reilu ja yhteistyökykyinen.

Arvoni ja periaatteeni

 • Vastuullisuus, tasa-arvo, sivistys ja ylisukupolvisuus. Siinä tärkeimmät arvoni.
 • Vastuullisena päättäjänä minun on tiedettävä, miten päätökset vaikuttavat ihmisten asemaan, ympäristöön, aluekehitykseen ja talouteen.
 • Tasa-arvo on sukua oikeudenmukaisuudelle. Jokaisella on oikeus päästä osalliseksi yhteisestä hyvinvoinnistamme.
 • Sivistys on ihmisen henkistä kasvua. Kaikilla on oikeus kehittää henkisiä voimavarojaan läpi elämänkaaren. Sivistys on myös sitä, että ihmisinä kohtelemme toisiamme kunnioittaen ja arvostaen.
 • Ylisukupolvisuus on perusta kaikelle ympäristö- ja ilmastoviisaalle toiminnalle.

Blogit ja uutiset