Blogi 8.12.2018

Valtioneuvosto päätti istunnossaan 5.12. antaa kaikkiaan 32 hallituksen esitystä eduskunnalle.  Myös minun viimeiset esitykset olivat hallituksen käsittelyssä. Annan vielä neljä hallituksen esitystä ja yhden koko hallituksen selonteon eduskunnalle. Näillä näkymin ensi torstaina kyselytunnin jälkeen eduskunnassa on lähetekeskustelu kaikista esityksistäni.

Tässä lyhyesti mitä nimissäni olevat esitykset käsittelevät. Pohjois-Karjalan ja Joensuun kannalta merkittävin on esitykseni valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Palkeista. Tähän asti Palkeista on säädetty vain asetustasolla, mutta nyt Palkeet viedään lakitasolle ja lain perusteluissa todetaan pääpaikan olevan Joensuussa ja valtioneuvoston asetuksella säädetään tästä tarkemmin. Palkeet-laki vahvistaa Joensuun asemaa. Kuten lauantain Karjalainen kertoo Joensuun pääpaikassa työskentelee 230 henkilöä.

Esitykseni kuntalain muuttamisesta käsittelee kahta asiaa. Ensinnäkin uudistamme kriisikuntakriteereitä vastaamaan paremmin kunnan taloudellisen tilanteen arviointia. Toinen muutos koskee kunnassa pidempään oleskelevien ihmisten (kuten vapaa-ajan asukkaat) osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista. Tarkoitus on edistää ihmisten monipaikkaisuutta. 

Keva-lakia muutamme siten, että Kevan tehtäviin lisätään työttömyysriskin vähentämiseen liittyvä toiminta. Hallitusohjelman mukainen esitys puolestaan on julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva esitykseni. Tämän tarkoituksena on edistää muun muassa sitä, että samaa tieto kysytään kansalaiselta tai yritykseltä vain kerran. 

Hallituksen tämän kauden viimeinen selonteko, joka nyt meni eduskuntaan nimissäni käsittelee tekoälyä ja tietopolitiikkaa. Aiheita lähestytään etiikan, talouden, turvallisuuden ja yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmista. 

Eduskunnan käsittelyssä on toki jo aiemmin antamiani hallituksen esityksiä. Erityisen tärkeä kokonaisuus on maakunta- ja soteuudistus, johon liittyviä hallituksen esityksiä on annettu lisäkseni mm. ministereiden Annika Saarikko ja Mika Lintilän toimesta. 

Eduskunnalla on vielä loppusuorallaan iso homma käsitellä kaikki sille annetut hallituksen esitykset ennen vaalikauden viimeistä istuntopäivää 15.3. Toivon kansanedustajakollegoilleni innostusta loppukauden valiokunta- ja istuntotyöhön