Budjetin iso kuva luo luottamusta

Työllisyys ja talous kulkevat aina käsi kädessä. Antti Rinteenkin hallituksen onnistumista arvioidaan juuri talous- ja työllisyysmittarein. On aivan välttämätöntä, että hallitus löytää keinot työllisyyteen. Osa keinoista on työvoimapalveluiden kehittämistä, osatyökykyisten työhön pääsyn helpottamista ja työperäisen maahanmuuton edistämistä. On otettava kaikki keinot käyttöön yritystoiminnan laajentamiseksi. Hallitus sopi budjettiriihessä ns. tuplapoistosta. Tämä helpottaa investointien rahoitusta yrityksen verotuksen […]

Vihdoin rahoitusta Puhoksen liittymään

Keskustan pohjoiskarjalaiset kansanedustajat Hannu Hoskonen, Hanna Huttunen ja Anu Vehviläinen pitävät ensi vuoden budjettiesitystä väylärahoitukseen oikeansuuntaisena. Erityisen hyvänä edustajat pitävät sitä, että vihdoin osoitetaan rahoitusta Kiteen Puhoksen kohdan liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin. Puhoksen kohdan liikenneturvallisuuden parantamiseen osoitetaan 2,4 miljoonaa euroa keskiviikkona julkistetusta pienimuotoisten hankkeiden parantamispaketista. Nämä hankkeet toteutetaan perusväylänpidon momentilta. ”Kokonaisuudessaan ensi vuoden väylärahoitus […]

Porvoo-Kouvola -linjaus on paras Itäradalle

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi aiemmin tällä viikolla tulevaisuuden isojen raidehankkeiden edistämistä. Turun tunnin juna, Suomi-rata ja Itärata ovat tärkeitä koko Suomen elinvoimalle. Itäradasta päätöksiä tehdään ensi keväänä, kun liikenne- ja viestintäministeriön selvitys valmistuu. Itärataa kuitenkin viedään eteenpäin hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti. Uskomme, että selvityksen myötä vahvistuu käsitys Itäradan merkittävyydestä koko laajalle itäiselle Suomelle – aina Uudeltamaalta […]

Kannatan Antti Kaikkosta puheenjohtajaksi

Keskusta on rosoinen, moni-ilmeinen ja vaativa itselleen. Erityisen vaativa puolue on johtajaansa kohtaa. Puheenjohtajan on oltava vahvaa puuta. Hänen on herkästi kuultava kenttäväen sydänääniä. On sovitettava yhteen puolueen moniäänisyyttä ja erilaisia äänenpainoja.   Antin johtajuutta ja henkistä kanttia on koeteltu usein ja kovasti. Maltti ja toimintakyky, ne ovat Anttia. Vaikka ympärillä kuohuu ja neuvoja sataa, […]

Vaalikaudet eivät ole veljiä keskenään

Olen saanut olla 20 vuoden ajan pohjoiskarjalaisten edustaja eduskunnassa. Jokainen vaalikausi on ollut erilainen. Eduskuntakausien sisältöön ovat vaikuttaneet sekä Suomen oma tilanne että ulkoiset seikat. Ulkoisista seikoista eri vaalikausilta käy esimerkeiksi eurokriisi, Venäjän Krimin miehitys tai maahanmuuttoaalto. Kun Euroopassa ja maailmalla tapahtuu, se tuo talous-, turvallisuus- ja vastuukysymykset ohi hallitusohjelmien eduskunnan asialistalle. Talouden nousu- ja […]

Kaikkonen Keskustan johtoon

Syyskuun alussa valitsemme Kouvolassa Keskustalle uuden puheenjohtajan. Tehtävää tavoittelevat puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Arvostan Anttia ja Katria molempia siitä, että he laittavat itsensä likoon kansanliikkeemme puolesta. Pidän tärkeänä, että tulevina viikkoina syntyy rehti ja reilu kisa Keskustan veturin paikasta. Hyvä periaate ehdokkaiden tukijoukoille on, että omaa ehdokasta saa kehua estottomasti, mutta kilpailijaa […]

Keski-Karjala tarvitsee vahvoja tukitoimia

Stora Enson ilmoitus Kiteen sahan sulkemisesta tuli täydellisenä shokkina Kiteelle ja koko Keski-Karjalan seudulle. Perinteinen metsäteollisuus ja metsätalous yleensä ovat olleet Kiteen seudulle erittäin tärkeä hyvinvoinnin lähde. Viime vuosina Kitee on kokenut kovia iskuja työpaikkojen vähenemisen takia. Menetykset ovat olleet seutukunnan koko huomioiden todella mittavia. Keski-Karjalassa ja Kiteellä on paljon osaamista erityisesti metsä- ja biotaloudessa. […]

Pitkä kuuma kesä

Olen ensimmäiseltä koulutukseltani kulttuurisihteeri. Elettiin 1980-luvun alkua. Juuri oli tullut voimaan laki kuntien kulttuuritoiminnasta ja kuntiin perustettiin uusien valtionosuuksien turvin kulttuurisihteerin tehtäviä ja yhdistelmävirkoja. Koulutukseeni liittyen olin kahtena kesänä harjoittelijana kahdessa kunnassa: ensin kotikunnassani Leppävirralla Pohjois-Savossa ja toisena kesänä nuoruudenrakkauden perässä Säkylässä Satakunnassa. Leppävirralla olin järjestämässä perinteikkäitä Leppävirta-päiviä. Tapahtuma oli silloin runsaslukuinen. Alapihan koulun juhlasali […]

Hallituksen lisätalousarviosta

Karjalaisen 19.6. pääkirjoitus hallituksen lisätalousarvioesityksestä vaatii muutaman kommentin. Kirjoituksen mukaan lisätalousarvio oli yllätyksetön ja infrarahat valuivat enimmäkseen etelään ja länteen. Useissa lisätalousarvioiden valmistelussa mukana olleena totean, että tämä on liikennehankkeiden osalta erittäin merkittävä. Myös Itä-Suomi on lisätalousarviossa hyvin edustettuna. Joensuun ratapihan 77 miljoonan euron rahoitus on käsitykseni mukaan kautta aikojen suurin yksittäinen infrapanostus Pohjois-Karjalaan. Iisalmi-Ylivieskan […]

Tiedote: Hallitukselta hyvä startti – Joensuun ratapihalle rahoitus

Kansanedustaja Anu Vehviläinen pitää erittäin viisaana hallituksen tiistaista päätöstä myöntää lisätalousarviossaan rahoitusta Joensuun ratapihan uudistamiseen. -Joensuun kaupunki on tehnyt viime vuosina kovasti työtä ja käyttänyt mittavasti omaa rahoitusta Joensuun asemanseudun uudistamiseen. Sipilän hallituksen toimesta myönnettiin rahoitus Kuhasalontien ratasillan uusimiseen ja nyt sen työt ovat käynnissä. Koko ratapihan uudistamisen osalta suunnitelmat olivat valmiina, puuttui vain enää […]