Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen piti tärkeänä mahdollisuutta jatkaa koronapandemiasta huolimatta kansainvälistä vuoropuhelua, kun hän tapasi Kiinan kansankongressin puhemiehen Li Zhanshun torstaina etäyhteyksin.

”Suomen ja Kiinan väliset suhteet ovat hyvät. Kiina on Suomelle merkittävä talouskumppani. Vaikka pandemia on vaikuttanut negatiivisesti myös kahdenväliseen kauppaan, toivon, että elpymistä olisi nähtävissä tälläkin saralla. Toivon myös, että parlamenttien välistä yhteistyötä voitaisiin tiivistää”, Vehviläinen totesi.

Vehviläinen nosti esiin, että yritystoiminnalle sekä markkinoiden avoimuus että yhteisiin sääntöihin pohjautuva kansainvälinen kauppajärjestelmä ovat avainasemassa.

”Maailman kauppajärjestö WTO on tässä keskeinen viitekehys. Kuten tiedämme, näihin liittyy tällä hetkellä merkittäviä haasteita. Toivon, että vuoropuhelun ja yhteisesti sovittujen järjestelmien puitteissa löydetään myös ratkaisuja”, hän sanoi.

Keskustelussa käsiteltiin myös ilmastomuutosta, jonka vastaisessa kansainvälisessä yhteistyössä Kiinallakin on keskeinen rooli.

”Tämäkin tarjoaa kahdenvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Suomen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035. Tavoitteen edistämisessä muun muassa talouden vihreä siirtymä ja kiertotalous ovat keskeisiä välineitä”, Vehviläinen mainitsi.

Puhemies Vehviläinen toi myös esiin, että Suomen ja Kiinan näkemykset eivät ole kaikissa asioissa yhteneväiset.

”Meillä on isojakin näkemyseroja esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän toiminnassa. Pidän kuitenkin tärkeänä, että pystymme käymään avointa ja ratkaisuhenkistä vuoropuhelua myös näistä kysymyksistä,” Vehviläinen totesi.

Kiinan kansankongressin puhemies Zhang Dejiang vieraili Suomessa vuonna 2016. Eduskunnan puhemies Maria Lohela vieraili Kiinassa vuosina 2017 ja 2018. Jälkimmäiseen vierailuun osallistuivat myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden puhemiehet.

Torstain virtuaalitapaaminen järjestettiin Kiinan aloitteesta.