Ajassa elävä kansanvalta

Onko edustuksellinen demokratia kriisissä? Miksi puolueet eivät vedä uusia jäseniä? Miksi some saa ihmiset liikkeelle? Mikä rooli on kansalaisaloitteilla? Vaikeita kysymyksiä tänä vuonna 100-vuotista hallitusmuotoaan juhlistaneelle Suomelle. Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Perustuslaki antaa vahvan selkänojan edustukselliselle demokratialle. Siis sille, että äänestäjät valitsevat joukostaan edustajat, joilla on valtuudet tehdä […]

Kirjallinen kysymys haaskakuvauksesta

Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen haaskakuvauksen säädösten tarkentamiseen. Kysyn, aiotaanko selvittää haaskojen pidon eläinten käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja ryhdytäänkö tarkentamaan haaskoja koskevia pelisääntöjä ja säädöksiä. Haaskakuvaus on sinällään kannatettavaa toimintaa, mutta pelisääntöjen on oltava selkeät.  On huomioitava monipuolisesti haaskojen pitoon liittyvät näkökulmat. Lisäksi on syytä selventää vastuut, miten toimitaan, jos haaskan pitoon liittyy ongelmia. Tarvittaessa […]

Pienimpiä eläkkeitä korotetaan – eläkeläisköyhyys vaatii lisätoimia

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa. Heistä noin 1,4 miljoonaa henkilöä saa työeläkettä. Keskimääräinen kokonaiseläke on 1669 euroa kuukaudessa. Pieniä, omalla työllä ansaittuja työeläkkeitä täydentää kansaneläke. Kansaneläkkeen osuus jää kokonaan pois, kun työeläkkeen osuus ylittää noin 1300 euroa. Kaikkein pienintä eläkettä saavat ne, joilla ei ole ollenkaan työstä ansaittua eläkettä. Näissä tilanteissa vanhuuden tai työkyvyttömyyden […]

Tuo meidän yhteinen Kela

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee hallituksen esitysten lisäksi myös omaan alaansa liittyviä kertomuksia. Alkusyksystä olemme käsitelleet eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen sekä Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen. Molemmat koskivat vuoden 2018 toimintaa. Erityistä huomiota oikeusasiamies on kiinnittänyt toistuvasti itsemääräämisoikeuden toteutumiseen vammaispalveluissa, lastensuojelussa, mielenterveyspalveluissa ja vanhustenhoidossa. Oikeusasiamiehen huomiot kohdistuvat erityisesti rajoittamistoimiin. Esimerkiksi perhekotiin sijoitettujen nuorten osalta epäselvyyttä siitä, mikä on normaalia […]

Mielen järkkymiseen nopeammin apua

Mielen järkkyminen voi yllättää meistä kenet tahansa. Aina ihminen ei itsekään alkuvaiheessa ymmärrä, että nyt tarvitsisi apua. Myöskään läheiset, ystävät tai tuttavat eivät välttämättä näe lähimmäisen avun tarvetta. Usein apua lähdetään hakemaan liian myöhään. Ja sitten: kun ohjaavaa, arvioivaa ja hoitavaa apua akuutisti tarvitsisi, sitä ei olekaan saatavilla. Jos mieli ei ole kunnossa, on epätietoisuus […]

Vaadin SDP:n Paateroa selventämään kevytkuntapuheitaan

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja viime hallituksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) vaatii kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateroa (sd.) selventämään lausuntojaan niin sanotuista kevytkunnista. – Keskusta ei ole antanut mandaattia hallitusohjelmassa sille, että Suomen kunnille alettaisiin valmistella erilaisia tehtäviä eikä kuntaliitosten erityiselle vauhdittamiselle, jota ministeri Paatero on myös esittänyt. Vehviläinen suhtautuu varauksella Paateron […]

Varaudu vanhuuteen

Vietämme vanhusten viikkoa. Viikon teema ”Varaudu vanhuuteen” laittaa jokaisen pohtimaan omaa vanhuuttaan. Laajemmin teema haastaa yhteiskunnan, niin päättäjät, virkamiehet, vanhustyön ammattilaiset kuin omaisetkin. Vanhusten tarpeet vaihtelevat terveys- ja elämäntilanteen vuoksi. On välttämätöntä, että vanhuspalveluita kehitetään monipuolisesti. Nyt huomion kohteena on erityisesti ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön määrä. Kannatan, että välitöntä hoitotyötä tekeviä on vähintään seitsemän kymmentä hoidettavaa […]

Sote-blogit käynnistyvät – Henkilöstömitoitus ei yksin ratkaise

Toimin eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana. Aloitan tällä kirjoituksella sote-blogisarjan. Tulen kirjoittamaan viikoittain sosiaali ja terveysaiheisia blogeja. Voit seurata niitä Uuden Suomen blogeista, kotisivuiltani anuvehvilainen.fi sekä sosiaalisesta mediasta. Menneen viikon kuumin sote-peruna oli vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus. Tässä on kysymys siitä, kuinka paljon hoitavaa henkilöstöä on ympärivuorokautisessa hoidossa eli tehostetussa palveluasumisessa ja laitoksissa. Hallitusohjelman linjaama […]

Halolan korkeatasoinen tutkimusnavetta säilytettävä

”Halolan tutkimusnavetan kansainvälisestikin korkeatasoinen nautakarjatutkimus tulee säilyttää” sanovat Savo-Karjala vaalipiirin kansanedustajat. Luonnonvarakeskus ilmoitti syyskuussa luopuvansa nautakarjatutkimuksesta Maaningan Halolassa ja keskittävänsä nautatutkimuksen Jokioisiin. Jatkossa Halola keskittyisi pelkästään nurmitutkimukseen.   ”Halolassa tehdään maailmanluokan tutkimusta, minkä lisäksi on tärkeää, että tutkimustyössä huomioidaan edelleen maan eri osien erilaiset olosuhteet. Halolasta on vuosien myötä kehittynyt yksi johtavista lypsykarjan tutkimusasemista Euroopassa. […]

Kirjallinen kysymys marjanpoiminnasta

Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen marjanpoimijoiden kausityölupiin. Kysymyksessä perätään, ”miten riittävä työvoiman saatavuus marjatiloille turvataan ja miten poimijoiden kausityölupiin liittyvät ongelmat, kuten tilalta toiselle siirtyminen, aiotaan ratkaista.” Marjanviljelijät ovat huolestuneita byrokratiasta, joka liittyy työtekijöiden saatavuuteen. He tarvitsevat ulkomaista työvoimaa, mutta kankeaksi koettu kausityölaki hankaloittaa työvoiman saatavuutta ja tilalta toiselle siirtymistä. Seuraavan kesän marjakautta ei pysty […]