Vanhustenpäivän juhlapuhe 4.10.2020

Arvoisa juhlayleisö, Tämän vuoden Vanhustenviikon teemaksi on valittu ”Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern”. Puhe onnesta on sukua kaikkien aikojen ensimmäisen vanhustenpäivän vietolle. Tuolloin vuonna 1954 haluttiin kokoontua yhteen osoittamaan kiitollisuutta vanhemmalle sukupolvelle tehdystä työstä. Onni ja kiitollisuus ovat ajatuksissamme ja puheissamme kovin harvoin läsnä. Tämä ei koske ainoastaan ikäihmisiä ja puhetta ikäihmisistä, […]

Tiedote: Anu Vehviläinen ehdolle Joensuun kaupunginvaltuustoon

Keskustan kansanedustaja, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen lähtee ehdokkaaksi huhtikuun 2021 kuntavaaleihin Joensuussa. Vehviläinen ei tällä hetkellä ole valtuutettu, mutta on vuosina 1992-2012 toiminut Joensuun kaupunginvaltuutettuna. Vehviläinen pitää alkanutta vuosikymmentä Joensuulle erittäin merkittävänä.  -Meidän on selviydyttävä koronan talousvaikutuksista ja luotava samalla uutta. On osattava katsoa myös yhtä valtuustokautta pidemmälle, toteaa Vehviläinen.   Vehviläinen nostaa Joensuun yhdeksi vahvuudeksi […]

Oikeusvaltiota vaalittava

Oikeusvaltio-sana on vakiintunut EU- termistöön. Sillä tarkoitettiin alun perin kansalaisten suojelemista hallitsijoiden mielivallalta. Oikeustieteilijät ja valtio-oppineet ovat sittemmin luoneet termille monia hienojakoisempia määritelmiä. Alkuperäisessä kiteytyksessä on kuitenkin jotain tässä ajassa vahvasti puhuttelevaa.  EU:n jäsenmaat ovat sopimustasolla sitoutuneet yhteisiin arvoihin:  ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet. Jokaisella 27 jäsenmaalla on omintakeinen […]

Lakisumaa purkamaan

Eduskunnan syysistuntokausi käynnistyy tällä viikolla. Luvassa on työntäyteinen syksy.  Hallitukselle ja eduskunnalle on syntynyt ”lainsäädäntövelkaa” koronan vuoksi. Hallitukselta jäi antamatta viime keväänä noin 50 esitystä eduskunnalle. Toisaalta eduskunta käsitteli kiireellisinä suunnilleen saman verran koronaan liittyviä esityksiä.  Eduskunta linjasi keväällä, että se keskittyy korona-asioihin. Tämä viestittiin myös hallitukselle. Lainsäädäntövelan syntyminen ei siis ole hallituksen tai eduskunnan […]

Koronakeväästä kohti normaalia päiväjärjestystä

Maaliskuun puolivälistä alkaen korona hallitsi niin eduskunnan kuin hallituksenkin työtä.  Epävarmuudesta ja muutoksesta tuli koronakeväässä jokapäiväisiä kumppaneita, joiden kanssa koko eduskunta oppi elämään. Epävarmuus koski luonnollisesti myös hallitusta ja koko Suomea laajemminkin. Tietoa tuntemattoman viruksen käyttäytymisestä kertyi pikkuhiljaa, mutta epävarmankin tiedon varassa oli kyettävä tekemään mahdollisimman vaikuttavia ja oikea-aikaisia toimia.  Yhteisenä nimittäjänä kaikelle koronaan liittyvälle […]

Puhemiehenä kunnioitan eduskunnan päätostä

Puhemies Anu Vehviläisen lausunto 26.6.2020 Kansanedustajan asemasta säädetään perustuslaissa. Perustuslaki takaa kansanedustajalle erityisen aseman, jonka tavoitteena on turvata kansanedustajan mahdollisuus täysimittaisesti hoitaa edustajantointaan. Yhtenä esimerkkinä erityissääntelystä on juuri käyty äänestys syytesuojasta. Haluan korostaa sitä, että käydyssä äänestyksessä ei äänestetty siitä, olivatko Mäenpään käyttämät sanat rangaistavia vai ei.  Aloitettuani puhemiehenä korostin jokaisen kansanedustajan velvollisuutta ”..esiintyä vakaasti […]

Satu Mäki-Lassila puhemiehen erityisavustajaksi

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen on kutsunut eritysavustajakseen yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Mäki-Lassilan 15. kesäkuuta 2020 alkaen. Mäki-Lassila siirtyy tehtävään opetus- ja kulttuuriministeriöstä, jossa hän on toiminut tiede- ja kulttuuriministerin erityisavustajana. Hän on aiemmin toiminut mm. erityisavustajana ulkoministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä sekä pääministerin esikunnassa valtioneuvoston kansliassa ja virkamiehenä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Kansainvälisten asioiden virkamiesavustajana jatkaa Pirjo-Liisa […]

Kiitospuhe eduskunnan puhemieheksi valinnan jälkeen

​​Arvoisat kansanedustajat, ärade riksdagsledamöter! Kiitän lämpimästi teitä osoittamastanne luottamuksesta. Omalta osaltani teen kaikkeni, jotta voin olla luottamuksenne arvoinen.  Jag vill rikta ett varmt tack till er för visat förtroende. För egen del ska jag göra allt jag kan för att vara värd ert förtroende. Luotan hyvää yhteistyöhön varapuhemiesten, kaikkien kansanedustajien ja eduskunnan virkakunnan kanssa. Yhteisesti […]

Elvytysbudjetissa rahaa Varkaudentielle, Ilomantsin radalle ja Kuopion ratapihalle

Keskustan kansanedustaja Anu Vehviläisen mielestä hallituksen päättämässä elvytyslisätalousarviossa on tärkeitä väyläkohteita Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon. – Lisätalousarviossa esitetään 10,5 miljoonan euron rahoitusvaltuus Varkaudentielle.  Valtatie 23 eli Varkaudentien tiesuunnitelma on vanhenemassa, joten on erittäin tärkeää, että voimassaolevan suunnitelman mukaiset parannuskohteet saadaan vihdoin tehtyä loppuun. Kun vielä Karvion kohdan tiesuunnitelma valmistuu, sen toteuttaminen tulee tehdä heti nyt parannettavien […]