Kansanedustajan tehtävä on säätää lakeja. Lainsäädäntötyön rinnalla toinen tärkeä työ on oman alueen edunvalvonta. Juuri nyt meidän edustajien työlistalla ovat Kiteen ja Lieksan suuret työpaikkamenetykset. Olemme ”siltana” alueiden ja ministeriöiden välillä ratkaisujen löytämiseksi.

Tällä kaudella on saatu eräitä parannuksia maakuntamme olosuhteisiin. Pienten eläkkeiden korotukset, rahalisäykset koulutukseen ja 300 miljoonan euron tasokorotus tienpitoon ovat tärkeitä. Edunvalvonnassa suurin onnistuminen on yli 70 miljoonan euron valtion rahoitus Joensuun ratapihan remonttiin.

Paljon on kuitenkin edessä. Lainsäädäntö ja valtion vuotuinen budjetti luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia.  

Työllisyyden parantaminen ja työvoimapulaan keinojen löytäminen ovat ykkösasia. Koulutuksen sisällöt, paremmat työvoimapalvelut, yrittäjyyden vahvistaminen ja kannustinloukkujen purkaminen ovat työlistan kärjessä. Työllisyyden kuntakokeiluihin tulisi ottaa myös maaaseutumaisia kuntia mukaan.

Yritysten ja ihmisten kannalta suuri kysymys ovat liikenneväylät, niin radat, päätiet, alempiasteinen tiestö kuin yksityistiet. Karjalan radan peruskorjaus on rata-asioista kiireellisin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on vihdoin tehtävä. Se on tärkeää ihmisten yhdenvertaisuuden sekä kuntien talouden kannalta.

Odotan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana valiokunnan käsittelyyn erityisesti hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista. On kohtuutonta, että suuri joukko pienituloisia on joutunut ulosottoon asiakasmaksujen rästien vuoksi, vaikka kunnilla olisi oikeus maksuja kohtuullistaa tai jättää kokonaan perimättä.

Korkeakoulut käyvät nyt neuvotteluja vuosien 2021-24 sopimuskaudesta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Karelia-ammattikorkeakoululle ja 10-vuotiaalle Itä-Suomen yliopistolle neuvottelut ovat tärkeät. Yksittäisenä asiana nostan esille, että yliopisto saisi oikeuden puheterapeuttikoulutukseen.

Jokainen edustaja hoitaa tehtäväänsä omalla tyylillään. Tavoitteeni on olla rakentava asianhoitaja, joka osaisi katsoa asioita myös laajasti.