Keskustan kansanedustaja Anu Vehviläisen mielestä hallituksen päättämässä elvytyslisätalousarviossa on tärkeitä väyläkohteita Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon.

– Lisätalousarviossa esitetään 10,5 miljoonan euron rahoitusvaltuus Varkaudentielle.  Valtatie 23 eli Varkaudentien tiesuunnitelma on vanhenemassa, joten on erittäin tärkeää, että voimassaolevan suunnitelman mukaiset parannuskohteet saadaan vihdoin tehtyä loppuun. Kun vielä Karvion kohdan tiesuunnitelma valmistuu, sen toteuttaminen tulee tehdä heti nyt parannettavien tieosuuksien perään, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mielestä toinen ”pitkissä puissa” ollut hanke on Ilomantsin radan täsmäkorjaukset välillä Heinävaara-Ilomantsi. Korjaustyölle osoitetaan nyt 15 miljoonan euron rahoitusvaltuus.

-Ilomantsin radan perusparannuksen ensimmäinen osa toteutettiin kymmenisen vuotta sitten ollessani liikenneministeri. Nyt toteutettava toinen vaihe varmistaa sen, että radan käyttö jatkuu ja radan sulkemisen uhka huonon kunnon vuoksi poistuu, Vehviläinen sanoo.

Hallitus otti lisätalousarvioneuvotteluissaan kantaa Joensuun lentoliikenteeseen. Hallituksen mukaan koko maan saavutettavuuden ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi hallitus huolehtii nykytasoisen lentoasemaverkoston säilymisestä.

-Hallituksen linjaus nyt katkolla olevalle Joensuun lentoliikenteelle on tärkeä tuki maakuntamme yhteiselle edunvalvonnalle, Vehviläinen sanoo.

-Pohjois-Savon liikenneyhteyksien parantamisessa tärkeä kohde on 30 miljoonan euron rahoitusvaltuus Kuopion ratapihan 1. vaiheelle. Vitostien yhteysväli Leppävirta-Kuopio ei valitettavasti ole mukana lisätalousarvion rahoitettavien kohteiden joukossa. Edunvalvontaa tämän osuuden puolesta tulee tehostetusti jatkaa, Vehviläinen sanoo. 

-Sisävesiliikenteen kannalta lisätalousarviossa on selkeä nytkähdys, sillä Saimaan kanavan vedenpinnan nostoon osoitetaan viiden miljoonan euron valtuus. Tämä on ensimmäinen askel koko Itä-Suomelle tärkeän Saimaan kanavan sulkujen pidennykselle., Vehviläinen sanoo.