Pohjois-Karjalan kansanedustajat ovat tyytyväisiä, että eduskunnan valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä ensi vuoden talousarvioon saatiin monia maakunnan kannalta tärkeitä määrärahalisäyksiä. Pohjois-Karjalan kansanedustajat valmistelivat tiiviissä yhteistyössä maakuntaliiton kanssa esityksiä ensi vuoden budjettiin, joista merkittävä osa tuli hyväksytyksi eduskunnan käsittelyssä.  

Liikennehankkeista VT 9 Liperin Ylämyllyn liikenneturvallisuuden parantamiseen varataan 400 000 euroa ja VT6 Repokallion eritasoliittymän parantamiseen ohjataan 230 000 euroa. Liikenneturvallisuutta ja matkailua parantaa myös Kolin pysäköintitilanteen parantamiseen osoitettu 150 000 euroa. Lieksanjoen järvilohen suojeluun ensi vuodelle on tulossa 30 000 euron rahoitus.

”Hyvin toimiva yhteinen edunvalvontatyö maakunnan kansanedustajien sekä maakuntaliiton kanssa mahdollistaa ensi vuonna useiden tärkeiden hankkeiden toteuttamisen Pohjois-Karjalassa” kansanedustajat kiittävät.