Alkuviikosta on ollut keskustelua, että miten Keskusta voi elää hallituksen maanantaisen al-Hol -linjauksen kanssa. Omalta osaltani vastaan, että erittäin hyvin.

Liityin keskustanuoriin 37 vuotta sitten opiskellessani Alkio-opistolla. Suurin innoittajani oli Santeri Alkio ja hänen ajattelunsa ihmisyydestä. Alkiolainen ihmiskäsitys puhutteli minua 19-vuotiasta nuorta.

Vaikeassa asiassa, johon liittyy paljon eettis-oikeudellisia näkökulmia, on minulle antanut tukea alkiolainen ihmiskäsitys, joka korostaa ihmisyyttä ja sen kehitystarvetta. Ihmisyysaate, Suomen perustuslaki, voimassa olevat lait sekä kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus ovat olleet minulle hyvä perusta ja tuki kannattaa hallituksen al-Hol -linjausta.

Muutama näkökohta itse asiaan. Hallitus lähtee linjaukseen lapsen edusta käsin. Hallitus korostaa linjauksessaan kunkin lapsen kohdalla tehtävää tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa. Al-Holin noin 30 lasta ei käsitellä yhtenä joukkona eikä hallitus  esitä yhtä kategorista ratkaisua lapsien osalta.

Eduskunnan tai valtioneuvoston ei tulekaan käsitellä yksittäisten lasten tilannetta tai osallistua operatiivisiin linjauksiin. Hallituksen linjauksen mukaan toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriön erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa ja siinä tehtävää viranomaisyhteistyötä sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lakien nojalla.

Jokainen ymmärtää viranomaistoiminnan olevan al-Hol -tapauksessa äärimäisen vaativaa. Vaativuutta lisäävät mm. al-Holin leiriolosuhteet, vielä vakiintumaton yhteistyö kurdihallinnon kanssa ja vaikeiden turvallisuusseikkojen huomiointi paikan päällä että Suomessa.

Yleinen ajattelutapa taitaa olla, että lapsia kyllä voidaan leiriltä kotouttaa, ainakin orpoja ja aivan pieniä. Haluan kuitenkin tuoda esiin sen, että voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta saada pieniäkään ilman äitejä Suomeen. Tällöin viranomaisyhteistyössä on harkittava, että myös äitejä tulee Suomeen. Tämän hallituksen linja myös mahdollistaa.

Hallitus kuitenkin toteaa, että velvoitetta alueelle vapaaehtoisesti menneiden aikuisten avustamiseen ei ole. Toisaalta on hyvä muistaa, että perustuslakimme nojalla Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan.

Omalta osaltani haluan kuuluttaa malttia, järkeä ja inhimillisyyttä käydä keskustelua al-Holin lapsista. Sivistys- ja oikeusvaltion on omassa toiminnassaan pystyttävä yhteensovittamaan lapsen etu ja turvallisuusnäkökohdat.

Kirjoitan viikoittain sosiaali- ja terveysaiheisia blogeja. Voit seurata niitä Uuden Suomen blogeista, kotisivuiltani anuvehvilainen.fi sekä sosiaalisesta mediasta.