Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen haluaa vahvistaa tapoja, joilla kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon muutenkin kuin äänestämällä vaaleissa. Vehviläinen puhui aiheesta Pohjoismaisten ja Baltian maiden parlamenttien puhemiesten kokouksessa maanantaina. Vehviläinen osallistui kokoukseen heikentyneen koronatilanteen takia etäyhteyksin.

”Edustuksellinen demokratia antaa puitteet poliittiselle päätöksenteolle, mutta tarvitsemme myös osallistavaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista. On tärkeää vahvistaa kansalaisten ja instituutioiden välistä luottamusta. Siksi meidän on säännöllisesti kehitettävä tapoja, joilla kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon”, Vehviläinen totesi.

Hän kertoi puhemieskollegoilleen Suomessa kohta kymmenen vuotta käytössä olleesta kansalaisaloitteesta, joiden suosio on tasaisesti kasvanut.

”Seuraava askel voisi olla kansalaispaneeli. Paneeli voisi arvioida esimerkiksi kansalaisaloitetta tai hallituksen lakiesityksiä, kun ne on toimitettu eduskunnalle”, Vehviläinen ideoi.
Paikallishallinnossa osallistavan demokratian perinne on Suomessa pitkä. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi tekeillä oleviin liikenne- ja muihin rakentamishankkeisiin, kun suunnitelmia on lain mukaan pidettävä julkisesti nähtävillä. Osallistavassa budjetoinnissa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

”Osana parlamentaarista uudistusprosessia pohdimme myös tapoja lähentää kansalaisia ja poliitikkoja toisiinsa paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla. Yksi prosessissa tullut ehdotus on käyttää kirjastoja poliitikkojen ja kansalaisten tapaamisiin, koska meillä on Suomessa laaja kirjastoverkko, ja kirjastoihin on kaikilla vapaa pääsy”, Vehviläinen kertoi.

Pohjoismaisten ja Baltian maiden puhemiehet tapaavat kerran vuodessa. Tämän vuoden kokouksen järjesti Tanskan parlamentti. Vehviläisen piti matkustaa kokoukseen Kööpenhaminaan, mutta heikentyvä koronatilanne muutti suunnitelmat.

Kokouksessa keskusteltiin kansalaisvaikuttamisen lisäksi myös muun muassa ajankohtaisesta koronatilanteesta, hybridiuhista sekä uusista keinoista, joilla parlamentit voivat valvoa hallitusten toimintaa. Esillä oli myös ajankohtainen tilanne Valko-Venäjän rajalla.