Korona-aika on ollut raskasta. Mutta ei niin pahaa, etteikö aina jotain hyvääkin. 

Pandemia on auttanut meitä arvostamaan entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamista. 

Olemme palauttaneet mieliimme omavaraisuuden ja huoltovarmuuden tärkeyden kotimaisen ruuan ja energiatuotannon osalta.

Korona on saanut vaatimaan sujuvampaa viranomaisten yhteistyötä. Lainsäädännön puutteet esimerkiksi tautuntatautilaissa ja valmiuslaissa on huomattu. Lakien isompaan remonttiin onkin ryhdyttävä, kun korona on selätetty. 

Korona on haastanut keskittämisen ja kaupungistumisen vääjäämättömyyden. Jo arkijärki sanoo, että pandemiat leviävät tehokkaasti tiheän asutuksen alueilla. Maailman isossa mittakaavassa tämä on tulevaisuuden todellinen riskitekijä.

Välillä harmittelemme, että elämme syrjässä pohjoisessa. Näin korona-aikana pidän syrjäisyyttämme, pientä väestömääräämme ja laajoja harvan asutuksen alueita pelastuksenamme. Yhdessä tehokkaiden koronatoimien, ihmisten järkevän käyttäytymisen ja maantieteen ansiosta olemme selviytyneet koronasta hyvin. 

Koronalla on ollut järisyttävät vaikutukset etätyöhön. Suomessa on toteutettu vuoden aikana maailman suurin etätyön kokeilu. Varma olen siitä, että tähän ei olisi löytynyt valmiutta ilman koronan tuomaa pakkoa. Niin muotosidonnainen suomalainen työelämä on, oltiinpa julkisella sektorilla tai yrityksissä.

Maaseudulle ja maakuntien elinvoimalle etätyö tarjoaa myönteisiä näkymiä.

Etätyöhön liittyy myös monipaikkaisuus. Suomessa on yli 500 000 mökkiä ja vapaa-ajan asuntoa. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on tehtävä kaikki toimet, joilla vahvistetaan alueemme houkuttelevuutta etätyön tekopaikkana. 

Konkreettisesti se tarkoittaa muun muassa nopeita nettiyhteyksiä, kunnossa olevaa tiestöä ja toimivia liikenneyhteyksiä. Kunnilla on iso rooli esimerkiksi rakennusjärjestysten kautta edistää vapaa-ajan asuntojen korjaus- ja uudisrakentamista. Tulevaisuudessa kaksoiskuntalaisuuskin voi olla mahdollista.  Kaikissa kunnissa on tyhjillään olevia julkisia tiloja. Niitä voisi hyvin muuntaa osittain toimistohotelleiksi ja tarjota toimistotiloja ja -palveluita etätyöntekijöille.

Kolumni on julkaistu Karjalaisessa ja Savon Sanomissa 14.4.2021