Kirjoitus 25.3.2019, Karjalaisen verkkosivut

Maaseudulla asumisen kustannukset ovat korkeat ja maatalouden kannattavuus heikko. Mitä teemme?

Korkeat siirtohinnat ovat nostaneet sähkön hintaa rajusti. Sähkölaskun pienentämiseksi tulisi sähköveroa porrastaa alueellisesti.

Kiinteistöverolle tulisi asettaa maksukyvyn huomioiva katto. Veron tulisi olla kohtuullinen suhteessa kiinteistön omistajan käytettävissä oleviin tuloihin. Kiinteistöveroa ei saa ulottaa maa- ja metsätalousmaahan.

Harvaan asuttujen alueiden elinvoiman turvaamiseksi Keskusta esittää, että selvitetään erillisen verokannustimen käyttöönottoa. Kannustin voitaisiin antaa ihmisille, jotka asuvat eniten asukkaita menettävillä alueilla.

Tieverkon kunnossa pitämisen lisäksi on satsattava laajakaistayhteyksiin. Tätä voitaisiin vauhdittaa ulottamalla kotitalousvähennys koskemaan laajakaistojen rakentamiskustannuksia.

Maa- ja metsätalous on maaseudun ydintä. Omavaraisuus ja puhdas kotimainen ruoka ovat Suomen perusprinsiippejä epävakaassa maailmassa.

Alkuperäismerkinnät on otettava pakollisiksi ja julkiset hankinnat tehtävä kotimaisiksi. Ruuan myynti alle tuotantokustannusten on kiellettävä.

Maatalouden investointituet ja lainarahoituksen saanti on turvattava. Biokaasun tuotantokorvaus on otettava käyttöön tulevalla hallituskaudella. EU:n maatalousbudjetti on säilytettävä nykytasolla.