Stora Enson ilmoitus Kiteen sahan sulkemisesta tuli täydellisenä shokkina Kiteelle ja koko Keski-Karjalan seudulle. Perinteinen metsäteollisuus ja metsätalous yleensä ovat olleet Kiteen seudulle erittäin tärkeä hyvinvoinnin lähde. Viime vuosina Kitee on kokenut kovia iskuja työpaikkojen vähenemisen takia. Menetykset ovat olleet seutukunnan koko huomioiden todella mittavia.

Keski-Karjalassa ja Kiteellä on paljon osaamista erityisesti metsä- ja biotaloudessa. Kiteen kaupunki on aktiivisesti tehnyt töitä uusien yritysten saamiseksi Kiteelle. Lupaavia hankkeita on vireillä, näille ponnistuksille tarvitaan nyt valtiovallan tukitoimia mahdollisimman pian. Tähän tarvitaan eri ministeriöiden rajat ylittävää yhteistyötä. Erityisesti työministeri Timo Harakalla ja elinkeinoministeri Katri Kulmunilla on keskeinen rooli ratkaisujen etsimisessä.

Omalta osaltamme teemme kansanedustajina kaikkemme Kiteen ja Keski-Karjalan elinvoiman turvaamiseksi.

Keskustan kansanedustajat
Anu Vehviläinen
Hanna Huttunen
Hannu Hoskonen

Kirjoitus on julkaistu Karjalainen -lehdessä 29.6.2019