​​Arvoisat kansanedustajat, ärade riksdagsledamöter!

Kiitän lämpimästi teitä osoittamastanne luottamuksesta. Omalta osaltani teen kaikkeni, jotta voin olla luottamuksenne arvoinen. 

Jag vill rikta ett varmt tack till er för visat förtroende. För egen del ska jag göra allt jag kan för att vara värd ert förtroende.

Luotan hyvää yhteistyöhön varapuhemiesten, kaikkien kansanedustajien ja eduskunnan virkakunnan kanssa. Yhteisesti meidän tärkein tehtävämme on edistää sitä, että Suomessa on hyvä asua, elää, tehdä työtä, kokea onnellinen lapsuus ja nuoruus sekä ikääntyä huolenpitoa saaden.

Kansanvalta, demokratia ja parlamentarismi ovat eduskunnan syvää ydintä. Tämä on hyvä meidän muistaa jokaisena hetkenä.

Astun tähän tehtävään erityisenä ajankohtana. Korona-epidemia on pitänyt meitä kevään otteessaan. Tilanne ei vieläkään ole ohi.

Kansainvälisesti katsoen Suomi on pärjännyt erittäin hyvin epidemian hoidossa. Kriisi on vaikeuttanut kuitenkin suomalaisten elämää mittavasti ja monin tavoin. Huolet omasta terveydestä ja jaksamisesta sekä läheisten tilanteesta ovat tulleet osaksi suomalaisten arkipäivää. Toivon, että osaamme täällä tehdä oikeita päätöksiä erityisesti heidän hyväkseen, jotka koronakriisistä kärsivät.

Koronakriisi on haastanut myös eduskunnan toimintatavat. Olemme joutuneet hakemaan uusia ratkaisuja niin työntekoon kuin keskusteluun, päätöksentekoon sekä äänestämiseen. Etätyö on sujunut alkuvaikeuksien jälkeen hyvin. Voi sanoa, että olemme parlamenttina olleet olennainen osa mittavaa etätyökokeilua Suomessa.


Koronaepidemia on nostanut esille demokratian huoltovarmuuden. Eduskunnan on aina oltava toimintakykyinen. Tämän kevään oppi on, että meidän on syytä jatkaa toimintatapojemme uudistamista siten, että olemme kaikissa oloissa toimiva ja päätöksentekokykyinen talo.

Täysistunto on julkisen puhumisen tärkein areena. Kiihkeissäkin väittelyissä on tärkeää kunnioittaa myös vastustajia ja antaa heidän näkemyksilleen tilaa. Jokaisella edustajalla itsellään on vastuu siitä, että salissa keskustelukulttuuri on tasokasta ja arvokasta.

Tavoitteeni on johtaa täysistunnon keskusteluja siten, että jokaisen ääni kuuluu tasapuolisesti.

Työ eduskunnassa on ollut kevään ajan epidemiasta johtuen välillä yllätyksellistä. Poikkeustila on tuonut eteen asioita, jotka ovat olleet meille kaikille uusia. Olemme selvinneet tästä ”kuivin jaloin”. Lämmin kiitos tästä kuuluu teille kaikille kansanedustajille, puhemiehistölle ja henkilöstölle.

Arbetet i riksdagen har emellanåt varit fullt av överraskningar under våren på grund av epidemin. Undantagstillståndet har lett till att vi alla ställts inför sådant som varit nytt för oss. Men vi har klarat oss ”torrskodda”   ur det. Varmt tack för detta till alla ledamöter, presidiet och personalen.

Hyvät edustajat. Teidän työnne perustuu osaamiseen ja kokemukseen, jolle valitsijanne ovat antaneet valtavan suuren arvon: kansanedustajan valtakirjan. Toivon, että puhemiehen tehtävässä voin edistää teidän jokaisen onnistumisen hetkiä Suomen kansan edustajina.

Voimia ja viisautta työhönne!

Kiitos!