Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen haaskakuvauksen säädösten tarkentamiseen.

Kysyn, aiotaanko selvittää haaskojen pidon eläinten käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja ryhdytäänkö tarkentamaan haaskoja koskevia pelisääntöjä ja säädöksiä.

Haaskakuvaus on sinällään kannatettavaa toimintaa, mutta pelisääntöjen on oltava selkeät.  On huomioitava monipuolisesti haaskojen pitoon liittyvät näkökulmat. Lisäksi on syytä selventää vastuut, miten toimitaan, jos haaskan pitoon liittyy ongelmia. Tarvittaessa ongelmiin pitää voida puuttua nopeasti. Esimerkiksi tilanteet, joissa haaska on perustettu liian lähelle vakituista asutusta tai loma-asutusta aiheuttavat kitkaa.

Huolena on myös, että haaskakuvauksen myötä petotiheys lisääntyy ja pedot tottuvat ihmisiin. Alueen asukkaat, mökkiläiset sekä luonnossa liikkuvat joutuvat miettimään omaa turvallisuuttaan.

Normaalisti eläin väistää ihmistä. Olisi syytä selvittää, aiheutuuko haaskojen pidosta sellaisia eläinten käyttäytymisen muutoksia, jotka ovat riski ihmisille, koti- ja tuotantoeläimille sekä omaisuudelle.