Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Teemana on lapsen oikeus olla oma itsensä.

Lapsen tärkein paikka on turvallinen ja huolehtiva koti. Aina asiat kodissa eivät ole hyvin ja lapsi sekä vanhemmat tarvitsevat apua. Meille ei saa riittää, että lapsilla ja nuorilla menee keskimäärin hyvin. Apua ja tukea on annettava lapsiperheille varhaisessa vaiheessa. Neuvola- ja perhekeskustoiminnalla on tässä tärkeä tehtävä. Sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen hallintojen yhteistyö lasten palveluissa on välttämätöntä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluihin on parannettava ripeästi. Asia on eduskunnassa näkyvästi esillä, sillä eduskunnalle on jätetty kansalaisaloite ”Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsemiseksi”. Aloite tulee sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla parannuksia mielenterveyspalveluihin. Tärkein niistä on hallitusohjelman mukainen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelma, joka sisältää hoitotakuun tiukentamisen. Uudistuvan hoitotakuun myötä ihmisen on päästävä viikossa tarvitsemaansa hoitoon. Painopiste on peruspalveluissa ja ennaltaehkäisevässä työssä. 

Finnfami ry:n mukaan joka neljäs alaikäinen lapsi tai nuori elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveysongelmia. Huoli, avuttomuuden tunne ja häpeä vaikeuttavat lapsen ja nuoren oikeutta olla oman itsensä. Finnfami tekee aktiivisesti näkyväksi tätä kipeää lapsiomaishoitaja-asiaa.

Lapsiperheköyhyys ei ole hävinnyt, vaikka elintasomme on noussut. Äitien ja isien työllistyminen on tärkein keino perheiden tulojen kasvuun. Kaikille ei kuitenkaan ole työtä tarjolla. Toimeentulovaikeuksista kärsivät erityisesti yhden vanhemman perheet sekä monilapsiset perheet.

Lapsilisän reaaliarvo on nyt 30 prosenttia alhaisempi kuin 1990-luvulla. Samaan aikaan valtion budjetin lapsilisärahoitus pienenee alenevan syntyvyyden myötä. Olemme Keskustassa päätyneet siihen, että nämä ”säästyvät” lapsilisärahat tulisi käyttää lapsilisien korottamiseen.

Kirjoitus on julkaisu Savon Sanomissa ja Karjalaisessa