Kirjoitus Karjalainen 19.3.2019

Tiistaina vietetään Minna Canthin päivää ja tasa-arvon päivää. Kansainvälisesti Suomi onkin sukupuolten välisessä tasa-arvossa yksi kärkimaista.

On kuitenkin yksi asia, jossa meidän on yhteiskuntana erityisesti syytä katsoa peiliin. Se on naisvaltaisten alojen arvostus.

Naisvaltaisilla aloilla tarkoitan hoidon ja hoivan ammatteja, joissa työskentelevät ovat muun muassa sairaanhoitajia, perushoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja lastentarhanopettajia. Edes korkea-asteen koulutus ei takaa näille aloille valmistuville saman tasoista palkkaa kuin vastaavilla miesvaltaisilla aloilla, kuten vaikka insinööreillä, on.

Palkoista ei päätetä eduskunnassa, vaan palkat ja työehdot ovat työmarkkinajärjestöjen toiminnan ydintä.

Samapalkkaisuusohjelmia on tehty useampia. Niin hallitukset kuin työmarkkinajärjestöt ovat kaikki sitoutuneet palkkatasa-arvon edistämiseen. Nyt voimassa oleva ohjelma lupaa muun muassa kehittää palkkausjärjestelmiä ja purkaa työelämän ja ammattien sukupuolittumista.

Mielestäni emme ole tehneet riittävästi naisvaltaisten alojen arvostuksen nostamiseksi. Meillä alkaa olla kiire, sillä jo nyt yhteinen huolemme on osaavan työvoiman saaminen hoitoalalle.