Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on vastannut kansanedustaja Anu Vehviläisen (kesk) kirjalliseen kysymykseen koskien haaskan pitoon liittyviin ongelmiin.

Lokakuussa jättämässään kysymyksessä valtioneuvostolle Vehviläinen peräsi hallitukselta toimia eläinten haaskakuvauksen ongelmien poistamiseksi. Vehviläinen on huolissaan erityisesti haaskojen lähellä asuvien ja liikkuvien ihmisten turvallisuudesta.

Vehviläisen mukaan on hyvä lähtökohta, että maa- ja metsätalousministeri Lepällä on oikea käsitys haaskan pitoa koskevan lainsäädännön hajanaisuudesta.

-Suurpetojen katselu- ja kuvaustoiminnan haaskan pitoa koskeva lainsäädäntö on epätäydellistä, hajallaan ja sen noudattaminen ja valvonta ovat haastavaa, mikä nostattaa ristiriitoja eri tahojen välille (luontokuvaajat, metsästäjät, viranomaiset, kunta, luonnossa liikkujat, porotalous). Yksiselitteinen lainsäädäntö, ohjeistus ja mahdollisesti luvanvaraisuus olisivat varmasti kaikkien etu, ministeri Leppä toteaa  vastauksessaan.

Vastauksessaan ministeri nostaa esille myös Luonnonvarakeskukselle asetetun tulossopimuksen, jonka mukaan on tarkoitus käynnistää laajapohjainen tutkimus eläinten keinoravinnon vaikutuksista eläinten käyttäytymisen muutoksiin. -On paikallaan tehdä pitkäjänteistä tutkimusta eläinten keinoruokinnan vaikutuksista. Useamman vuoden tutkimus ei kuitenkaan auta akuutisti syntyviin haaskan pidon ongelmiin. Niihin tulee löytyä ratkaisuja ripeämmin. Vetoankin, että maa- ja metsätalousministeriössä pystyttäisiin nopeampivaikutteisiin toimiin haaskan pidon ongelmissa, Vehviläinen sanoo