Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja viime hallituksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) hämmästelee kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) lausuntoja, joiden mukaan ”kuntia on aktiivisesti yhdistettävä”. 

Paatero kertoi torstaina, että valtiovarainministeriö valmistelee syksyn mittaan selvitystä siitä, miten kuntien yhdistymisiä voidaan vauhdittaa. 

– Kannatan kuntien omasta halusta ja aloitteesta liikkeelle lähteviä kuntaliitoksia. Sen sijaan erityiselle vauhdittamiselle valtiovallan puolelta en näe sijaa. Myöskään hallitusohjelmassa ei ole kannanottoja kuntien aktiivisen yhdistämisen puolesta. Ministeri Paateron tulisi nyt osaltaan laittaa kaikki voimavarat siihen, että vihdoin sote-palveluiden järjestäminen ja rahoitus saadaan talousvaikeuksissa olevilta kunnilta laajemmalle pohjalle eli maakunnille, Vehviläinen toteaa. 

Vehviläisen muistuttaa Paateroa Kataisen hallituksen aiheuttamasta kuntakentän kaaoksesta.

-Aikanaan Kataisen hallitus yritti väkisin luoda Suomeen 70 kuntaa ja jätti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tekemättä. On poliittista realismia, että useamman uudistuksen yhtäaikainen eteenpäinvienti aiheuttaa paljon sotkua ja epävarmuutta. Kuntakenttä ei juuri nyt kaipaa uutta kuntaliitoskierrosta. Nyt on keskityttävä siihen, että sote-uudistus kyetään toteuttamaan ja että kunnilla on lähivuosina riittävät taloudelliset edellytykset hoitaa niille kuuluvat peruspalvelut, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mielestä on tärkeää, että hallitus pohtii syvällisesti keinoja, joilla kunnat pärjäävät jatkossa, kun syntyvyys on alhaista, työikäisiä on vähän ja ikäihmisiä yhä enemmän.

-Perusoikeudet eivät koske vain sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös lapsilla ja nuorilla on vahva oikeus sivistyksellisiin palveluihin, varhaiskasvatukseen, perus- ja toisen asteen koulutukseen. Harvan asutuksen ja pitkien matkojen kunnissa kuntaliitokset harvoin auttavat pieniä koululaisia. Sen sijaan hallituksen tulee etsiä ennakkoluulottomasti keinoja, joilla pystytään turvaamaan lapsiperheiden varhaiskasvatus- ja koulupalvelut myös pitkien etäisyyksien kunnissa, Vehviläinen sanoo.