Oikeusvaltio-sana on vakiintunut EU- termistöön. Sillä tarkoitettiin alun perin kansalaisten suojelemista hallitsijoiden mielivallalta. Oikeustieteilijät ja valtio-oppineet ovat sittemmin luoneet termille monia hienojakoisempia määritelmiä. Alkuperäisessä kiteytyksessä on kuitenkin jotain tässä ajassa vahvasti puhuttelevaa. 

EU:n jäsenmaat ovat sopimustasolla sitoutuneet yhteisiin arvoihin:  ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet.

Jokaisella 27 jäsenmaalla on omintakeinen historiansa, kulttuurinsa, poliittinen ilmastonsa ja puoluekarttansa. Yhteisiä EU:n arvoja tulkitaan hyvin monella tavalla – myös kunkin maan sisällä.

Puola ja Unkari ovat olleet muiden EU-maiden tarkkailussa jo pitkään. EU:sta tuleva rahoitus on molemmille näille maille merkittävä. Tulevaisuus näyttää, miten EU-rahoituksen ehdollisuudella onnistutaan turvaamaan jäsenmaiden oikeusvaltiokehitys. 

Suomalaisille vallan kolmijako on oikeusvaltiota tutumpi käsite. Lakien säätäminen, toimeenpano ja tuomiovalta on eroteltu toisistaan niin, etteivät kolmion kulmat puutu toistensa tekemisiin, vaan kukin hoitaa oman tonttinsa. 

Kolmijako on toiminut Suomessa hyvin. Keskustelu oikeusvaltion peruskulmakivistä on kuitenkin tervetullutta. 

Tänä kesänä painavan panoksensa pohdintaan ovat antaneet muun muassa emeritusoikeuskansleri Jaakko Jonkka ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Kumpikaan heistä ei lausunnoillaan halunnut ottaa kantaa ajankohtaisiin tilanteisiin, vaan ottivat kantaa yleisellä tasolla.

Jonkka avaa kirjallaan ”Oikeusvaltion puolesta” keskustelua muun muassa siitä, onko vallan kolmijako meillä täysin selkeä. Kun eduskunnan täysistunnossa käsitellään ministerivastuuta ja syytekynnystä, sekoittuvatko poliittiset ja oikeudelliset prosessit vallan kolmijakoa horjuttaen? Hyvä kysymys. 

Syvälliselle keskustelulle vallan rajoista ja vaihtoehdoista on oltava aina tilaa. Perustuslakia ei kuitenkaan pidä muuttaa nopeatempoisesti eikä kevyin perustein. Sitäkin on demokratia ja oikeusvaltio. 

Kirjoitus on julkaistu Elsi Kataisen Meppilehdessä 3.9.2020