Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi aiemmin tällä viikolla tulevaisuuden isojen raidehankkeiden edistämistä.

Turun tunnin juna, Suomi-rata ja Itärata ovat tärkeitä koko Suomen elinvoimalle. Itäradasta päätöksiä tehdään ensi keväänä, kun liikenne- ja viestintäministeriön selvitys valmistuu. Itärataa kuitenkin viedään eteenpäin hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti.

Uskomme, että selvityksen myötä vahvistuu käsitys Itäradan merkittävyydestä koko laajalle itäiselle Suomelle – aina Uudeltamaalta Kainuuseen asti. 

Sen vaikutuspiirissä on Suomessa noin 900 000 ihmistä. Kun huomioidaan Pietarin miljoonakaupungin nopeutuva yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle, Itäradan merkitys kasvaa entisestään.

Tähdennämme, että itäisessä Suomessa on eri toimijoilla laaja yhteinen näkemys siitä, että radan linjauksen tulisi olla Porvoo-Kouvola. Itärata mahdollistaa nopeat yhteydet, jotka ovat tärkeitä ihmisten liikkumisen, yritysten toiminnan ja ennen muuta matkailun kehittämisen kannalta koko itäisessä Suomessa.

Pidämme välttämättömänä, että Karjalan ja Savon ratojen nopeisiin kunnostustoimiin, kuten tasoristeyksien poistoon ja laiteuudistuksiin, osoitetaan rahoitusta jo tällä vaalikaudella.

Keskustan itä- ja kaakkoissuomalaisten kansanedustajien Hannakaisa Heikkisen, Ari Torniaisen ja Anu Vehviläisen kannanotto 12.9.2019