2.11.2020 klo 12 Juuka, muutosvarauksin

Hyvät Juuan kunnan edustajat, Taloykkösten väki, Poikolan koulun koululaiset ja erityisesti te mahdolliset tulevat asukkaat ja läheisenne,

On ilo olla jakamassa tätä hetkeä kanssanne. Hetkeä, jota on odotettu Juuassa ainakin 15 vuotta. Olemme kokoontuneet muuraamaan peruskiveä ei vain yhdelle rakennukselle, vaan 15 kehitysvammaisen omalle kodille. 

Olen erityisen iloinen siitä, että nämä uudet kodit rakennetaan keskelle juukalaisten elämänmenoa ja arkea. Naapurustosta löytyvät niin liikuntapaikat, koulu kuin kirjastokin.

Omien tarpeiden mukainen koti on iso osa täysipainoista elämää meille jokaiselle. Nyt myös juukalaisille kehitysvammaisille on tarjolla oma koti omassa kotikunnassa Juuassa. Juukalaisten asukkaiden rinnalla täällä tultaneen näkemään asukkaita myös naapurikunnista. 

Asunnot rakennetaan pitkäaikaisiksi kodeiksi asukkailleen. Tilojen muunneltavuus palvelutarpeen mukaisesti on otettu huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. 

Hyvät juhlavieraat,

Jokaisella on oikeus kotiin. Koti on aina enemmän kuin vain seinät. Se on paljon myös tunnetta. Omassa kodissa on oltava turvallista ja hyvä olla. 

Kehitysvammaisen kodissa toimivat tilat tarvitsevat rinnalleen riittävän ja ja osaavan henkilöstön.

Juuassa on luotettu asiassa omatoimisuuteen. Kesän jälkeen Juuassa on aloittanut 17 opiskelijaa lähihoitajakurssilla. Töitä tulee riittämään niin tässä tulevassa kehitysvammaisten asumisyksikössä sekä vanhustenhoidossa.

Onnittelen teitä juukalaisia siitä, että olette ottaneet omiin käsiinne osaavan työvoiman varmistamisen. Hoivahenkilöstön saatavuus ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys. Aloitetulle täsmäkoulutukselle on todellinen tilaus.

Toivon että mahdollisimman moni lähihoitajaopinnot aloittanut kokee alan omakseen ja saa opinnot päätökseen. Lähihoitajien osaamisen varassa on monen vanhuksen, vammaisen ja sairaan arki. Toisen elämän kannattelijoina lähihoitajat ovat paljon vartijoita.

Hyvät kuulijat,

Vammaispalvelulain uudistaminen on ollut Suomessa vireillä jo pitkään. Lainsäädäntö oli viime vaalikaudella jo eduskunnan käsittelyssä asti. Se kuitenkin jäi silloin kaatuneen maakunta-soteuudistuksen jalkoihin. Nyt hallituksella on tavoite saada uusi laki voimaan vuonna 2023. Siis samana vuonna kuin myös vammaispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy uusille sotemaakunnille. 

Vammaispalvelulainsäädännössä on monia tärkeitä teemoja: yhdenvertaisuus ja osallisuus, itsemääräämisoikeus ja yksilöllisten tarpeiden mukaisten palveluiden turvaaminen. Näitä arvoja voidaan ja pitääkin elää todeksi toki jo tänään. 

Uusi lakiesitys tulee pohjautumaan pitkälti jo viime vaalikauden malliin. Yhtä näkökohtaa kuitenkin vahvistetaan: tarkoitus on nostaa erityisesti esille vammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset asiakasprosessissa. Eduskunta antoi tästä evästyksen hallitukselle käsitellessään vammaispalvelujen kilpailuttamisen kieltämiseen tähdännyttä kansalaisaloitetta ”Ei myytävänä”.

Eduskunnan antama evästys on erinomainen. Vammaisten tosiasiallista mahdollisuutta osallistua omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon tulee vahvistaa. Pidän myös tärkeänä sitä, että kansalaisaloitteissa esiin nostetut huolet otetaan eduskunnassa ja hallinnossa tosissaan. Näin kansalaisaloitteista voi lähteä liikkeelle lainsäädäntöä tai hallintoa parantavia uudistuksia, vaikka aloite ei kokonaisuutena tulisikaan hyväksytyksi.

Todettakoon, että vammaisen aseman vahvistamista asiakasprosessissa on pohdittu työryhmässä, jonka kausi päättyi juuri nyt lokakuun lopussa. Työryhmän loppuraportti on lähdössä pikapuoliin lausunnolle loppuvuodeksi. 

Hyvä peruskiven muurauksen juhlayleisö,

Kiitän teitä kaikkia, kutakin omalta paikaltanne, työstänne turvallisen, terveellisen ja elinvoimaisen Juuan ja Pohjois-Karjalan eteen. 

Kiitän myös tämän rakennushankkeen päätöksentekoon osallistuneille luottamus- ja viranhaltijoille. 

Rakennustöiden toteuttajille toivotan turvallisia työpäiviä ja hyvää yhteistyötä koko rakentamiseen osallistuvan joukon kesken. 

Tuleville asukkaille ja teidän läheisillenne toivotan malttia odottaa uusien kotien valmistumista. 

Omasta ja koko eduskunnan puolesta toivotan teille terveyttä, valoa ja hyvää syksyä!