Hyvät omaishoitajat ja Omaishoitajaliiton toimijat,

Omaishoitajan polku on hyvin harvoin suunnittelun ja tietoisen valinnan tulosta. Joku teistä on tullut omaishoitajaksi yllättäen ja nopeasti. Varsin monella parisuhde on muuttunut hoivasuhteeksi pikkuhiljaa, kun puolison voimat ovat ehtyneet. Moni työelämässä mukana oleva aikuinen lapsi kantaa hoivavastuuta kaukana asuvista omaisistaan.

Te jokainen hoivaaja ansaitsette tulla nähdyksi omina, yksilöllisinä persooninanne – samoin hoivattavat läheisenne. 

Korona aiheutti paljon huolta ja kavensi päivittäistä elintilaa erityisesti riskiryhmiin kuuluvien osalta. Suurin osa omaishoidettavista kuuluu koronaviruksen riskiryhmiin, samoin kuin iso osa teistä omaishoitajistakin. Koronariskiltä suojautuminen johti vetäytymiseen omien seinien sisälle. Monet arkeen vaihtelua tuoneet valonpilkahdukset sammuivat. Vastuu pärjäämisestä ja virikkeistä kasautui entistä voimallisemmin omaishoitajan omille harteille.

Koronatilanteen pitkittyessä on riskejä onneksi opittu hallitsemaan muutenkin kuin eristäytymällä. Mutta hienokaan, kotiin tuotu digitaalinen palvelu ei korvaa kasvokkaista kohtaamista, väliaikaista hoivapaikkaa tai kuntoutusta ammattilaisen käsissä. Pitkittyneessä koronatilanteessa tarvitaan sekä entisiä että uusia tapoja toimia.

Omaishoitajaliitto tekee näkymättömästä näkyvää – tuo esiin kotiseinien sisällä tapahtuvan hoivan. Liiton asiantuntemukselle on suuri tarve. Kannustan käyttämään omaishoitajien ääntä rohkeasti ja kuuluvasti – äänellenne on kysyntää.

Olen itse saanut toimia Omaishoitajaliiton hallituksessa ja varapuheenjohtajana. Vuodet yhdistyksen toiminnassa toivat minulle paljon tärkeää oppia työhöni ministerinä ja kansanedustajana. Arvostan tätä kokemusta ja omaishoitajien työtä erittäin paljon.

Kiitän teitä kaikkia vapaaehtoistoimijoita, jotka vähäisestä vapaa-ajastanne annatte aikaa yhteiseen järjestötyöhön Omaishoitajaliitossa. Järjestötyö vie aina veronsa mutta sen voimaannuttava vaikutus on yhtä kiistaton.

Ilon ja onnen hetkien löytäminen arjesta on kaikille ihmisille tärkeää. Toivon että teistä jokainen voisi löytää näitä ilon ja onnen hetkiä omassa elämässänne ja yhdessä omaistenne kanssa.  Omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistasi huolenpitäminen on huolenpitoa myös läheisestäsi.

Koko eduskunnan ja omasta puolestani haluan kiittää teitä jokaista omaishoitajaa tekemästänne arvokkaasta hoivatyöstä. Työnne ja välittämisenne arvo on korvaamaton sekä läheisillenne että koko Suomelle.

Omaishoitajaliiton Lähellä -lehti 4/2020

Videotervehdys