Puhemies Anu Vehviläisen lausunto 26.6.2020

Kansanedustajan asemasta säädetään perustuslaissa. Perustuslaki takaa kansanedustajalle erityisen aseman, jonka tavoitteena on turvata kansanedustajan mahdollisuus täysimittaisesti hoitaa edustajantointaan. Yhtenä esimerkkinä erityissääntelystä on juuri käyty äänestys syytesuojasta.

Haluan korostaa sitä, että käydyssä äänestyksessä ei äänestetty siitä, olivatko Mäenpään käyttämät sanat rangaistavia vai ei. 

Aloitettuani puhemiehenä korostin jokaisen kansanedustajan velvollisuutta ”..esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä…” (perustuslaki 31§).

Perustuslaissa tämä vaatimus on samassa pykälässä kansanedustajan puhevapauden kanssa. Vakaan ja arvokkaan esiintymisen vaatimus on sovitettava, ja sovitettavissa, yhteen sananvapauden kanssa. 

Myös vaikeista, kansaa ja kansanedustajia jakavista asioista on voitava keskustella avoimesti. Reipas ja räväkkäkin kielenkäyttö on mahdollista ilman kenenkään loukkaamista.

Meillä kaikilla on aina parannettavaa siinä, miten sanamme asetamme ja miten suhtaudumme toiseen, meille tuntemattomaan. Yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri on usein polarisoivaa ja kielenkäyttö rajuakin, mutta eduskunnassa meidän tulee säilyttää korkeat eettiset vaatimukset omaa toimintaamme kohtaan.

Toivon että tämä  kaikkiaan yli vuoden kestänyt prosessi on osaltaan kirkastanut sitä, että perustuslain vaatimus kansanedustajan vakaasta ja arvokkaasta esiintymisestä on meitä kaikkia velvoittava säädös.  ​

Tapaus Mäenpään käsittely eduskunnassa on päättynyt.