Tammikuun 23. päivänä järjestettävissä vaaleissa valitaan Pohjois-Karjalaan 59 valtuutettua päättämään sosiaali-, terveys- ja erikoissairaanhoidon palveluista sekä pelastustoimesta. Ehdolla on lähes 500 ehdokasta 12 eri puolueesta.

Vaaleista on käytetty nimeä aluevaalit, sote-vaalit ja maakuntavaalit. Täällä kaikki nämä nimet ovat totta, sillä sote-alue on täysin sama kuin Pohjois-Karjalan maakunnan alue. 

Perustelen äänestämisen tärkeyttä näissä vaaleissa erityisesti kahdella asialla: demokratialla ja sote-asioiden tärkeydellä jokaiselle. 

Suomenkin lähialueilla on maita, joissa vaalit ovat vaalivilpin kohteina ja vapaat ja salaiset vaalit eivät toteudu. Suomessa toteutuu ja tätä demokratian peruselementtiä haluan korostaa. Äänioikeus ja vapaat vaalit ovat demokratian itseisarvo, jota jokainen äänioikeutettu voi kunnioittaa käymällä äänestämässä.  

Miksi sote-päättäjät valitaan nyt vaaleilla? Siksi, että eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi maaliskuussa 2015, että tehtäessä Suomeen laajempi sote-uudistus, uudet päättäjät tulee valita kansanvaltaisesti eli äänestäen. Perustuslakivaliokunnan mielestä sote-päättäjien vallan ja vastuun pitää perustua suoraan äänestäjiltä saatuun mandaattiin. 

Usein on niin, että julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuntuvat kaukaisilta niin kauan kuin itse tai läheiset eivät niitä tarvitse. Terveyden reistaillessa palveluiden saatavuudesta ja laadusta tuleekin sitten elämän tärkein asia. Jokainen meistä tämän tietää.

Pohjois-Karjalassa on paljon ikäihmisiä, lapsiperheitä ja aikuisväestöä, joille julkiset sote-palvelut ovat elintärkeät. Täällä meidän pitää tuntea yhteisvastuuta ja solidaarisuutta sote-palveluiden turvaamiseksi koko maakunnan alueella. Pohjoiskarjalaisten hyvinvointi ja terveys on meidän kaikkien asia.  Annetaan ehdolle lähteneille hyvä lähtö tekemään hyvää pohjoiskarjalaisten hyväksi. Käydään äänestämässä.