Valtiovarainministeriö 15.2.2019 14.03 Kolumni

Tällä viikolla julkistettiin ennakkotietoja kuntien viime vuoden tilinpäätöksistä. Kuntatalous heikentyi viime vuonna selvästi, kun vertailukohteena on edeltävä vuosi 2017, joka oli kuntien talouden kannalta ennätyksellisen hyvä.

Esimerkiksi verotilitysjärjestelmästä johtuen kunnat saivat jo vuonna 2017 runsaasti sellaisia verotuloja, jotka olisivat oikeastaan kuuluneet vuodelle 2018. Taloutta tarkasteltaessa perspektiivin pitäisi luonnollisesti olla pidempi kuin yksi yksittäinen vuosi.

Huolestuttava asia on kuitenkin erityisesti kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu noin miljardilla eurolla. Tämän tarkempia syitä ei ole vielä tiedossamme, mutta veikkaukset kohdistuvat erityisesti sote-menoihin. Kuntatalouden kehityksen kannalta olisi äärimmäisen tärkeää, että eduskunta vihdoin saisi ratkaisun sote-uudistukseen.

Nopean menokasvun rinnalla huolestuttavaa on kuntien eriytymiskehitys. Osassa kunnista menokasvu oli erittäin nopeaa eikä tulojen kasvu pysy menojen kasvun tahdissa. Erityisesti 50 000-100 000 asukkaan kunnista, siis tyypillisesti maakuntakeskuksista, on saatu huolestuttavaa viestiä talouden kehityksestä. Myös kuntien lainakannan kasvu koko maassa on huolestuttava piirre.

Kuntaliitto on omissa kannanotoissaan ollut kriittinen kilpailukykysopimuksen suhteen ja antanut ymmärtää sen olevan heikentyneen kuntatalouden pääsyy. Tätä viestiä en voi kuitenkaan itse allekirjoittaa.

Sopimuksen vaikutukset kuntiin ovat moninaiset: kilpailukykysopimus on vaikuttanut verotuloihin ja valtionosuuksiin, mutta myös menoihin. Esimerkiksi kuntien työnantajamaksuja alennettiin viime vuodelle noin 200 miljoonalla eurolla, ja tämä oli pitkälti seurausta kilpailukykysopimuksesta.

Talouden ja työllisyyden kehitys vaikuttaa nopeasti kuntien taloudelliseen tilanteeseen. Vain kasvavat verotulot voivat taata toimivat kuntapalvelut. Tulevaisuuden kannalta on olennaista, että kunnat voivat vakaasti suunnitella toimintaansa, valtion antamat lisätehtävät rahoitetaan 100-prosenttisesti ja kuntien veropohjasta ja valtionosuuksista pidetään huolta.