Arvoisa juhlayleisö,

”Sain sen, mitä halusin, rakkauden,

ja sentään: olenko onnellinen.

Mitä odottelen?

Joka kerta, kun oveeni koputetaan, 

On mieleni riemua tulvillaan.

Mitä odotankaan.”

Näin runoili Pispalan suuri mestari Lauri Viita runossaan ”Onni”. Viidan sanojen myötä haluan muistuttaa täällä Tampereella meitä jokaista siitä, miten tärkeää on säilyttää utelias ote läpi elämän. Siis, ”On mieleni riemua tulvillaan. Mitä odotankaan”.

Uteliaisuuden rinnalla haluan korostaa myönteistä asennetta omaan itseen. 

Teillä on jo työelämä ja ruuhkavuodet takana.Teidän ei tarvitse enää suorittaa ja suorittaa ja pyrkiä vastaamaan muiden teihin kohdistamiin odotuksiin. Ymmärrän sen, että tämä ei ole aina helppoa, kun olette vuosikymmenten ajan tehneet sitoutuneesti työtä omissa työtehtävissänne eri puolilla Suomea niin maaseudulla kuin kaupungissa.

Arvelen, että velvollisuudentunne on edelleenkin teissä monissa läsnä, vaikka ei enää tarvitsisi. Olette vapaita käyttämään oman arkenne ja pyhänne juuri sillä tavalla kuin teille itsellenne parhaiten sopii. 

Pitkällä elämänkokemuksella te tiedätte, että huono mieli ja kielteiset ajatukset vievät paljon energiaa ja haittaavat arkea. Murheita ja suruja on toki meillä kaikille. On kuitenkin paljon meistä itsestämme kiinni, pystymmekö näkemään omassa elämässämme myös iloisia ja hyviä asioita, joista on syytä olla kiitollinen.  

Arvelen, että jos tekisin teille gallupin, olisi oma ja läheisten terveys mielestänne se kaikkein tärkein asia, jonka nostaisitte esille. 

Meille kaikille tulee jossakin vaiheessa erilaisia terveysongelmia, pienempiä ja suurempia. Silloinkin elämän tulee olla mahdollisimman hyvää ja arvokasta. Olennaista on ettei terveysvaikeuksien keskelläkään kenenkään tarvitse olla yksin. Apua saa ja pitää pyytää. Niin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuin lähiyhteisöjen on oltava apuna ihmisen sairastuessa. 

Toiveiden toteutumiset ovat harvoin yksin omissa käsissämme. Onneksi voimme monien toiveiden toteutumiseen kuitenkin itse vaikuttaa. Myötätuulta hyvään ikääntymiseen voimme puhaltaa uteliaan elämänasenteen lisäksi terveellisillä elämäntavoilla ja hyvillä ihmissuhteilla.  

Hyvät kuulijat,

Ihmisinä olemme erilaisia, osa kaipaa enemmän toisten seuraa, toinen viihtyy enemmän itsekseen. Uskallan kuitenkin sanoa, että kenenkään ei ole hyvä olla aivan yksin, irrallaan ja erakkona muista ihmisistä.    

Eläkeliitto perustettiin 51 vuotta sitten. Liiton tarkoituksena on vahvistaa teidän jokaisen mahdollisuutta onnellisiin ja hyviin hetkiin harrastamisen ja yhdessä tekemisen kautta.

Osallistuminen järjestötoimintaan vahvistaa toimintakykyä, tarjoaa uusia kokemuksia ja tuo seuraa monelle yksin elävälle. Yhdessä oleminen tuo mielekkyyttä ja sisältöä elämään. Tämä koskee meitä kaikenikäisiä, lapsista vanhuksiin.

Kiitän teitä Eläkeliiton paikallisia aktiiveja, jotka olette järjestämässä harrastus- ja kokoontumismahdollisuuksia eläkeikäisille eri puolilla Suomea. Te tuotte vireyttä ja elämää moniin sellaisiin kuntiin ja kyliin, joissa kuntien tarjoama harrastustoiminta on vähäistä. 

Eläkeliitto on myös tärkeä kanava ikäihmisten äänen kuulumiselle. Ounastelen, että järjestönne merkitys tulee ikääntyvässä Suomessa kasvamaan entisestään. 

Hyvä juhlaväki,

Eläkeläisjärjestöt ja ikäihmiset ovat saamassa vaikuttamistyönsä rinnalle uuden puolestapuhujan. Suomi saa vihdoin vanhusasiainvaltuutetun. Tätä on odotettu pitkään.

Laki vanhusasiainvaltuutetusta astui voimaan viime viikolla. Nyt oikeusministeriö valmistelee ensimmäisen vanhusasianvaltuutetun nimittämistä. Tavoitteena on, että uusi valtuutettu voisi aloittaa mahdollisimman pian. 

Ikäihmisten oikeuksia ja näkökulmaa on tuotava esiin julkiseen keskusteluun ja päättäjien tietoon entistä vahvemmin. Ei ole itsestäänselvyys, että nuoremmat sukupolvet ymmärtävät, miltä asiat näyttävät ikääntyneiden silmin.

Jo pitkään lasten oikeuksista on kuultu herkällä korvalla lapsiasiainvaltuutettua. Samoin luotan käyvän vanhusasiainvaltuutetun kohdalla. Rohkaisen Eläkeliittoa luomaan toimivat suhteet tulevaan valtuutettuun. 

Arvoisat kuulijat,

Nyt elokuussa aloittavat uudet kunnalliset luottamushenkilöt tehtävissään. Myös uudet vanhusneuvostot aloittavat työnsä.

Ihmisoikeuskeskuksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan vanhusneuvostojen rooli vaihtelee suuresti eri kunnissa. Yleinen huoli tuntuu olevan vanhusneuvoston roolin epäselvyys ja sen toiminnan vaikuttavuuden puute.

Kannustan teitä jokaisessa kunnassa tutustumaan oman kuntanne vanhusneuvostoon ja rohkaisemaan sitä vahvaan ja hyvään vaikuttamistyöhön. Vanhusneuvostojen työn tulisi kytkeytyä luontevalla tavalla kunnan muihin toimielimiin ja viranhaltijoiden työhön. Silloin ikäihmisten näkökulma välittyisi oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta uusille hyvinvointialueille. Uuttamaata ja Helsinkiä lukuun ottamatta alueet perustuvat nykyisiin maakuntiin. Ikäihmisten kannalta on äärimmäisen tärkeää, että uudistuksen myötä vanhus- ja terveydenhuoltopalvelut paranevat ja niiden saatavuus voidaan aidosti turvata joka puolella Suomea. 

Jo ensi tammikuun lopulla valitaan aluevaaleissa päättäjät päättämään tulevista sote-palveluista. Kannustan Eläkeliiton jäsenistöä käyttämään aktiivisesti ääntään ja toivon myös, että jäsenistöstänne löytyy innokkaita ehdokkaita aluevaaleihin. 

Yhteiskunnassa kovaääniset saavat aina äänensä kuuluviin. Toivon, että Eläkeliitto pystyy omassa edunvalvontatyössään antamaan kuuluvan äänen myös maan vaatimattomille ja hiljaisille ikäihmisille.   

Hyvä juhlayleisö,

Meillä kaikilla on oikeus pitää huolta itsestämme ja tehdä niitä asioita, jotka tuovat onnellisuutta päiviimme. Elämästä nauttimisen oikeus koskee erityisen painokkaasti teitä, jo päivätyönne tehneitä.

Hyviä hetkiä voimme kokea yhdessä läheistemme kanssa, yksin ajatustemme kanssa hyvän kirjan tai antoisan marjapensaan äärellä. Osana kanssaihmisten joukkoa huolia voi jakaa ja iloa moninkertaistaa. 

Kiitän sekä omasta että koko eduskunnan puolesta teitä toiminnastanne eläkeikäisten ilon ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Toivotan kaikkea hyvää liiton järjestötyöhön, jotta yhä uudet sukupolvet voivat löytää tiensä tuleville kesäpäiville ja liittokokouksiin.

Jokaiselle teille hyvää alkavaa syksyä, valoa ja terveyttä. Muistakaa uteliaisuus ja mielen virkeys! Elämä on lahja. Nautitaan tästä.