Keskustan kansanedustaja, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen lähtee ehdokkaaksi huhtikuun 2021 kuntavaaleihin Joensuussa. Vehviläinen ei tällä hetkellä ole valtuutettu, mutta on vuosina 1992-2012 toiminut Joensuun kaupunginvaltuutettuna.

Vehviläinen pitää alkanutta vuosikymmentä Joensuulle erittäin merkittävänä. 

-Meidän on selviydyttävä koronan talousvaikutuksista ja luotava samalla uutta. On osattava katsoa myös yhtä valtuustokautta pidemmälle, toteaa Vehviläinen.  

Vehviläinen nostaa Joensuun yhdeksi vahvuudeksi kaupungin monimuotoisuuden.

-Meillä on tarjolla ruutukaava-asumista, viihtyisiä kaupunginosia pikkumatkan päästä torilta sekä upeaa maaseutua. Joensuussa maaseudun ja kaupungin liitto on totta. Ilmassa on paljon merkkejä siitä, että urbaaniympäristössä asuvat haaveilevat asumisesta maaseudulla. Joensuun kylät voivat tarjota viihtyisää, väljää ja turvallista asumista maalle muuttajille ja monipaikkaisuutta haluaville kaupunkilaisille, Vehviläinen sanoo. 

Vehviläinen nostaa esille myös elinkeinorakenteen muutoksen ja yritysten tärkeyden Joensuulle. 

-Monista syistä johtuen elinkeinorakenne on muutoksessa. Teen omalta osaltani kaikkeni,  että yritykset  haluavat sijoittua ja kehittää toimintaansa Joensuussa. Toimivat lento- ja raideyhteydet sekä kunnossa olevat tiet ovat ehdoton edellytys vireälle elinkeinoelämälle Joensuussa, Vehviläinen sanoo.