Tarvitsemme tehostusta koronan nujertamiseen. Testausta on merkittävästi lisättävä. Yksin se ei kuitenkaan auta, vaan tarvitaan lisäksi tehokasta jäljitystä tartuntaketjujen löytämiseksi. On esitetty, että esimerkiksi lääketieteen opiskelijat voisivat antaa tähän työpanostaan. Tartunnan saaneet on pystyttävä kunnolla eristämään.

On varmistettava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työturvallisuus. Tämä on välttämätöntä heidän itsensä sekä asiakkaiden vuoksi. Vanhusten kotihoidossa ja palvelutaloissa tulee minimoida henkilöstön vaihtuvuus ja suojamaskeja on oltava riittävästi.

Viime päivinä on ollut esillä niin sanotut vasta-ainetestit. Niillä tarkoitetaan testejä, joilla nähdään onko henkilö sairastanut koronan ja onko hänelle jo muodostunut immuniteetti. Testeistä tulee olemaan paljon hyötyä. Aluksi erityisesti siihen, että sote-työhön saadaan immuniteetin omaavia työntekijöitä. 

Poikkeusolot ovat vaativat kaikille ja osalle aivan raastavat. Lapset ja nuoret, joiden kotona on väkivaltaa, päihteitä ja mielenterveysongelmia ovat haavoittuvassa asemassa. Lastensuojelun, koulun ja oppilashuollon rinnalla järjestöt, kuten MLL ja Pelastakaa lapset, auttavat resurssiensa mukaan. Muun muassa lasten ja nuorten puhelimet ja chatit ovat kovassa käytössä.

Toimeentulo-ongelmat koskettavat jo suurta joukkoa. Lomautusuhan alla on noin 370 000 henkilöä. Kaiken kokoiset yritykset ovat vaikeuksissa. Kausityöntekijöistä on huutava pula.

Hallitus ja eduskunta ovat osoittaneet useampia tukipaketteja ja lakimuutoksia yritysten auttamiseksi ja työttömäksi jäävien sosiaaliturvan parantamiseksi. Eduskunta on toiminut ripeästi yli puoluerajojen näissä yllättävissä tilanteissa. Tästä haluan oppositiota kiittää.

Unelmoimme koronottomasta ajasta. Siitä, että voisi tavata läheisiä ja ystäviä, käydä töissä, koulussa ja asioimassa normaaliin tapaan. Tästä pääsiäisestä tulee nyt erilainen. Ollaan yhteyksissä heihin, jotka ovat yksin tai riskissä jäädä huolenpidon ulkopuolelle. Vahvalle ihmisyydelle on nyt kysyntää.

Kirjoitus on julkaistu Karjalainen -lehden mielipideosastolla 7.4.2020