Arvoisat sotiemme veteraanit, lotat ja sotaorvot, korkeasti pyhitetty Metropoliitta, everstit, hyvä kirkkopäiväväki 

Vietämme tänään veteraanien kirkkopäivää monipuolisen ohjelman voimin. On valtavan tärkeää, että veteraaneilla, lotilla, sotaorvoilla, heidän läheisillään ja meillä kaikilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen alueelliseen kirkkopäivään.  

Olemme saaneet elää Suomessa yhtäjaksoisesti 77 rauhan vuotta. Me sodan kokemattomat sukupolvet olemme rauhan ja vakauden vuosista syvästi kiitollisia isänmaan puolesta taistelleille ja kotirintaman turvanneille. 

Itsenäisyytemme säilyminen ja suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen sotien jälkeen on menestystarina, jota tänäkin päivänä ulkomaita myöten kunnioitetaan ja arvostetaan. 

Sodan jälkeisten vuosien jälkeen evakot asutettiin, Suomi jälleenrakennettiin, maamme vaurastui ja pystyi tarjoamaan uusille sukupolville laajasti hyvinvointia, koulutusta ja työtä. Olemme arkielämässämme saaneet luottaa siihen, että maassamme on turvallista asua ja jokaisesta pidetään huolta.

Viime ajat ovat olleet poikkeukselliset, Suomessakin. Ensin korona-pandemia toi talvella 2020 terveysasiat meidän kaikkien huoleksi. 

Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainaan järkyttää koko eurooppalaista turvallisuusjärjestystä. On välttämätöntä, että Suomi ja muut läntiset maat autamme hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Ukrainaa. Ukrainalaisten maanpuolustustahto on vakuuttavaa. Se nostaa mieleemme talvisodan hengen.  

Suomalaisten vahvuus on vakavissa tilanteissa -tänäkin päivänä- pyrkimys mahdollisimman laajaan yksituumaisuuteen ja kansalliseen yhtenäisyyteen. Näin toimittiin tänä vuonna myös Suomen Nato-prosessissa. 

Me päättäjät, puolustusvoimien ja rajan henkilöstö ja nykysukupolvet olemme vastuussa siitä, että Suomi säilyy itsenäisenä, suvereenina valtiona ja sen rajat pitävät. Turvaamme itsenäisyyttämme ja puolustuskykyämme yleisellä asevelvollisuudella, vahvalla maanpuolustustahdolla ja huolehtimalla koko maan puolustamisesta. Arvelen, että nämä asiat ymmärretään erityisen hyvin täällä rajamaakunnassa Pohjois-Karjalassa.

Hyvät kuulijat,

Haluan valtiovallan puolesta osoittaa sydämelliset kiitokset kaikille perinteisille veteraanijärjestöille siitä tärkeästä työstä, mitä olette vuosikymmenten ajan tehneet veteraanien hyväksi tässä yhteiskunnassa. 

Ilman järjestöjen pitkäjänteistä edunvalvontatyötä moni veteraani olisi jäänyt ilman tarvitsemaansa tukea, apua ja palveluita. Järjestöjen merkitys on ollut korvaamaton. Olette myös olleet kansakunnan muisti. Teidän työnne ansiosta varttuvat lapset ja nuoret tietävät, miksi itsenäisyyspäivänä lasketaan seppeleet sankarihaudoille.

Nyt olemme siirtymässä uuteen vaiheeseen myös Pohjois-Karjalassa. Veteraanijärjestöjen työn perinnettä jatkamaan on perustettu Pohjois-Karjalan sotien 1939-1945 veteraanien perinneyhdistys. Toivotan perustetulle yhdistykselle menestystä tärkeässä sotiemme veteraanien työn vaalimisessa ja kunnioittamisessa.

Hyvät kuulijat,

Kokoontuessamme tänään yhteen yksi sana nousee yli muiden – ja se on kiitollisuus.  

Tunnemme kiitollisuutta heitä kohtaan, jotka turvasivat sotavuosina maamme itsenäisyyden. Tunnemme kiitollisuutta tästä kauniista kotimaasta. Tunnemme kiitollisuutta, että saamme kohdata ja kokoontua yhteen. Voimme kiittää tästä kaikesta Luojaamme Jumalaa.

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Tuota kuvaa on meissä kaikissa, meissä jokaisessa on jotain kaunista ja hyvää. Se on erityisesti ihmisyyttä ja rakkautta toinen toisiamme kohtaan. 

Meidän jokaisen elämä on ainutkertainen iloineen ja suruineen. Kaikki omat kokemukset elämän varrelta kulkevat aina mukana. Jotkut asiat muistamme kirkkaammin ja paremmin kuin toiset. Joitakin asioita emme haluaisi muistaa ollenkaan. Kirjoitamme elämän edetessä jokainen omaa tarinaamme. 

Toivon, että teidän jokaisen elämäntarinassa on myös valoisia värejä, ihania muistoja ja tänä päivänäkin hyviä ja onnellisia hetkiä läheistenne ja ystävienne kanssa. Elämän merkitys, toivo ja hyvän näköalat näkyy useimmiten ihmissuhteissa. Olemme toinen toisillemme tärkeitä.                

Näillä sanoin toivotan omasta ja valtiovallan puolesta teille kaikille hyvää veteraanien kirkkopäivää ja Jumalan siunausta!

Pohjois-Karjalan alueellinen kirkkopäivä, Kontiolahti 21.8.2022