Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen näkee kansanedustuslaitosten olevan avainasemassa, kun Euroopassa keskustellaan ihmisten oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön. Vehviläinen puhui aiheesta Euroopan neuvoston jäsenmaiden parlamenttien puhemieskonferenssissa Ateenassa torstaina 21.10.2021.

”Parlamenteilla on valta säätää lakeja, jotka ohjaavat meitä toimimaan ympäristöystävällisemmin ja jotka takaavat ihmisille oikeuden vaikuttaa heidän omaa elinympäristöään koskeviin päätöksiin. Lisäksi meillä on budjettivalta, jolla voimme muuttaa yhteiskuntiamme puhtaammiksi ja vihreämmiksi. Esimerkiksi Suomessa edistetään valtion tuella ympäristöystävällisten ja kestävien energiaratkaisujen käyttöä sekä tuetaan vihreää siirtymää ja kiertotaloutta”, Vehviläinen mainitsi.

Hän toi esiin Suomen vahvan paikallisen itsehallinnon, joka luo puitteet osallistavalle demokratialle sekä kansalaisaloitteen valtakunnallisen politiikan vaikuttamiskeinona.

Vehviläinen puhui kaksipäiväisen kokouksen #EnvironmentRightNow-osiossa, jossa keskusteltiin siitä, pitäisikö oikeus turvalliseen, puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön määritellä ihmisoikeudeksi.

”Ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien toteutumisen välinen yhteys on itsestään selvä. Maailmanlaajuiset uhat vaativat maailmanlaajuisia vastatoimia. Odotamme kaikki Glasgow’n ilmastohuippukokoukselta konkreettisia päätöksiä. YK:n ihmisoikeusneuvoston vastavalittuna jäsenenä Suomi on erityisen sitoutunut toimiin, joilla voimme torjua ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin”, Vehviläinen totesi.

Vehviläinen osallistui myös parlamenttien koronatoimia käsittelevään keskusteluun. Lisäksi hänellä on tapaamiset Kreikan ja Georgian parlamenttien puhemiesten kanssa.

Euroopan neuvoston jäsenmaiden kansallisten parlamenttien puhemiehet tapaavat joka toinen vuosi.