Tiedote Valtiovarainministeriö 22.1.2019 

Julkisen hallinnon kehittämisestä vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen pyytää ministeriöiltä hallinnonaloittain arviota niistä työtehtävistä, joita voitaisiin tulevalla vuosikymmenellä tehdä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Vehviläinen puhui tiistaina valtiovarainministeriön järjestämässä alueellistamisseminaarissa Lahdessa. 

Vuodesta 2002 lähtien voimassa ollut alueellistamislainsäädäntö ja -periaatteet toimivat hyvin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Silloin tehtiin päätökset yli 4000 valtion työpaikan alueellistamisesta. Tällä vuosikymmenellä on ollut hiljaista ja hallitukset eivät ole asettaneet numeraalisia tavoitteita alueellistamiselle, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mielestä on myös arvioitava uudella tavalla itse alueellistamista

Tulevalla vuosikymmenellä valtion laitosten ja yksiköiden pääkaupungista alueille siirtämisen rinnalle ja ohitse on nostettava enemmänkin paikkariippumattoman työnteon mahdollisuudet. Työn muutos ja digitalisaatio mahdollistavat, että monilla hallinnonaloilla tehdään sellaisia työtehtäviä, jotka voitaisiin kokonaan tai osin tehdä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tarvitsemme tarkempaa arviota hallinnonaloittain vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen päätöksenteon pohjaksi. Tämän vuoksi tulen pyytämään kaikilta ministeriöiltä huhtikuun loppuun mennessä suuntaa antavaa arviota niistä työtehtävistä ja siitä potentiaalista, mitä voitaisiin tehdä paikkariippumattomasti eri puolilla Suomea. Tulevissa hallitusneuvotteluissa puolueet tarvitsevat tällaista tietopohjaa, Vehviläinen sanoo.