Keskustan pohjoiskarjalaiset kansanedustajat Hannu Hoskonen, Hanna Huttunen ja Anu Vehviläinen pitävät ensi vuoden budjettiesitystä väylärahoitukseen oikeansuuntaisena. Erityisen hyvänä edustajat pitävät sitä, että vihdoin osoitetaan rahoitusta Kiteen Puhoksen kohdan liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin.

Puhoksen kohdan liikenneturvallisuuden parantamiseen osoitetaan 2,4 miljoonaa euroa keskiviikkona julkistetusta pienimuotoisten hankkeiden parantamispaketista. Nämä hankkeet toteutetaan perusväylänpidon momentilta.

”Kokonaisuudessaan ensi vuoden väylärahoitus on tulevaisuuden uskoa luova maakuntien elinvoiman kannalta. Jo hallitusneuvotteluissa päätetyn 300 miljoonan euron vuotuisen perusväylänpidon rahoituksen lisäksi budjettiriihessä sovittiin vielä ylimääräisestä 40 miljoonan euron korotuksesta perusväylänpitoon”, keskustaedustajat toteavat.
  

”Perusväylänpidon rahoituksella huolehditaan yleisten teiden, ratojen ja vesiväylien kunnosta. Niiden rinnalla myös yksityisteiden rahoituksella on valtava merkitys Pohjois-Karjalan maaseudun kannalta. Ensi vuonna yksityisteiden avustamiseen osoitetaan valtion budjetissa 20 miljoonaa euroa. Tämä on erityisen tärkeää maa- ja metsätalouden kannalta”, sanovat Hoskonen, Huttunen ja Vehviläinen.
 

Keskustan edustajat muistuttavat, että eduskunnan jo kesäkuussa hyväksymässä lisätalousarviossa Joensuun ratapihan korjaukseen osoitettiin 77 miljoonaa euroa.

”Joensuun ratapihan korjaus on välttämätön toimenpide sekä matkustaja- että tavaraliikenteen ja palvelutason parantamiseksi Karjalan radalla. Nyt on tärkeää, että myös Karjalan radan peruskunnostustöitä ja pienimuotoisia hankkeita, kuten tasoristeysten poistoja, viedään määrätietoisesti eteenpäin jo tällä vaalikaudella. Vuosille 2020 ja 2021 tasoristeysten poistoihin on varattu valtion budjetissa 22 miljoonaa euroa.  Pidämme tärkeänä, että tästä osoitetaan rahoitusta myös Karjalan radan tasoristeysten poistoon”, keskustaedustajat sanovat.